For students
For employees

Studento prisijungimo duomenys

Prisijungimo vardas
 Prisijungimo vardo struktūra: vardas.paMXXX
vardasStudento pirmasis vardas mažosiomis raidėmis be lietuviškų simbolių.
paStudento pirmosios pavardės dvi mažosios raidės be lietuviškų simbolių.
MĮstojimo į Kauno kolegiją metų paskutinis skaitmuo.
Pvz. įstojus į Kauno kolegiją 2010 m. M bus lygus 0.
PASTABA. Visų studentų, kurie į Kauno kolegiją įstojo iki 2010 m., M bus lygus 9.
XXXTrijų skaitmenų unikalus kodas.

Unikalus kodas internetu.


PASTABA. Jei su jums suteiktu prisijungimo vardu prisijungti nepavyksta, tai prie sugeneruoto unikalaus kodo skaičiaus pridėkite vienetą ir pabandykite dar kartą.
Prisijungimo slaptažodis
 Pirmojo prisijungimo slaptažodį sudaro pirmosios dvi mažosios pavardės raidės be lietuviškų simbolių, keturi paskutinieji asmens kodo skaitmenys ir du nuliai gale: paYYYY00.
El. pašto adresas
 El. pašto adresą sudaro prisijungimo vardas su galūne "@go.kauko.lt":
vardas.paMXXX@go.kauko.lt

PAVYZDYS
Studentas Ąžuolas Čilinskas įstojo 2010 m. Jo a/k yra 3xxxxxx1234.
Jo prisijungimo vardas būtų:azuolas.ci0582
Jo slaptažodis būtų:ci123400
Jo el. pašto adresas būtų:azuolas.ci0582@go.kauko.lt